Nowe spojrzenie na rozwój zrównoważonej mobilności w Polsce

Wprowadzenie Definicja zrównoważonej mobilności Zrównoważona mobilność odnosi się do podejścia, w którym transport jest zaplanowany i zarządzany w sposób, który minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne. Obejmuje to promowanie alternatywnych środków transportu, takich jak rowery, komunikację publiczną oraz samochody elektryczne. Zrównoważona mobilność dąży również do redukcji emisji szkodliwych substancji, zmniejszenia zatłoczenia dróg i poprawy jakości …